במהלך ההריון, תתבקשו לערוך מגוון בדיקות, במטרה לבדוק את מצב העובר ואת בריאות האם, וגם כדי להעריך את מועד הלידה וההכנות לקראתה. אחת הבדיקות אותה כל הריונית אמורה לעבור, נקראת בדיקת חלבון עוברי, שנקראת גם: תבחין משולש/ תבחין מרובע או סקר ביוכימי, בהתאם למספר החלבונים הנבדקים. מטרת הבדיקה הנה לבדוק את החלבונים העובריים המופרשים מהשליה והעובר לאם. רמת החלבונים והיחס בין רמת החלבונים השונים יכולים לנבא את הסיכון לבעיות גנטיות, ולסייע בקבלת החלטה לגבי הצורך בדיקור מי שפיר. המשיכו לקרוא כדי לדעת באיזה שבוע עושים חלבון עוברי, להכיר את הבדיקה, מה אומרות תוצאות חלבון עוברי ובאיזה מצב, אפשר גם לוותר עליה.

מה זה חלבון עוברי?

מדובר על חלבון המופרש מהשליה ומגיע לדם האימהי.                                       שמו המלא AFP .(alpha feto protein) נמצא קשר בין רמת חלבון זה לתסמונת דאון בעובר.

מהי בדיקת חלבון עוברי?

זוהי בדיקת דם פשוטה שמתבצעת כבר מעל 50 שנה. במהלך השנים נוספו לבדיקה חלבונים נוספים, המופרשים מן השלייה לדם האם, ואז חולקה הבדיקה לשני שלבים, ושמה הפך להיות: 'הסקר הביוכימי'.

הסקר הביוכימי נחלק לשני שלבים:

סקר ביוכימי ראשון נעשה בין שבועות 11-13.6, והוא מורכב מבדיקת אולטרסאונד שנקראת שקיפות עורפית ובדיקת דם שצריכה להתבצע תוך ימים ספורים מבדיקת האולטרסאונד. במהלך בדיקת הדם נבדקים החלבונים: PAPPA A (placental associated protein of pregnancy A)    ו free beta ) HCG -). התשובה המתקבלת לגבי הסיכון משקללת בתוכה את בדיקות הדם ואת בדיקת האולטראסאונד גם יחד.

סקר ביוכימי שני מתבצע בין שבועות 16-19 וכולל בדיקת דם בלבד הבודקת את ההורמונים:

( HUMAN CHORIONIC GONADTROPIN ) HCG, (ALPHA FETOPROTEIN) ,AFP ואסטריול E3. החלק הזה מכונה גם תבחין משולש או חלבון עוברי. בשנים האחרונות נוסף גם חלבון האינהיבין, ומאז נקראת הבדיקה תבחין מרובע .

כאשר מתקבלת תשובת הבדיקה מקופת החולים, היא מגיעה כשקלול של הסקר הביוכימי הראשון יחד עם הסקר הביוכימי השני (תבחין משולש), וקרויה סקר ביוכימי משולב. היחס בין החלבונים השונים, מאפשר לחשב את רמת הסיכון לתסמונת דאון וכן לתסמונות גנטיות נוספות. בבדיקה זו, מודדים את רמת כל אחד מהחלבונים בדם, ומשווים לחציון אוכלוסיית הנשים ההרות באותו שבוע הריון. התשובה תקינה יותר, ככל שתוצאה דומה לכלל הנשים ההרות.

מהי מטרת הסקר הביוכימי?

מטרת הסקר הביוכימי, הראשון והשני, היא לזהות חשד למומים ותסמונות גנטיות אצל עוברים, וגם  לסייע בקבלת החלטה על ביצוע דיקור מי שפיר. ככל שהתשובה מחושבת על פי מדדים רבים יותר, רמת הרגישות והדיוק גבוהים יותר.

איך נערכת הבדיקה?

בדיקת הדם מתבצעת באמצעות מחט דקה, על ידי לקיחת דגימת דם מהוריד ביד או בזרוע. ייתכן ובאזור הדקירה יורגש עקצוץ, המלווה בדימום או שטף דם קטן. דגימת הדם, נשלחת למעבדה. אין צורך בצום לקראת הבדיקה.

מתי חשוב לעשות את הבדיקה?

אז מתי עושים חלבון עוברי? את הסקר הביוכימי הראשון, חשוב לבצע תוך 3 ימים מביצוע השקיפות העורפית. חשוב להביא למעבדה את תשובת השקיפות. סקר ביוכימי שני (תבחין משולש), מומלץ לבצע בין שבועות 16-19 להריון.

כמה זה עולה?

בדיקת חלבון עוברי, תבחין משולש ומרובע, אינם כרוכים בעלות וממומנים על ידי משרד הבריאות.

תוך כמה זמן מגיעות תוצאות הבדיקה? ומה המשמעות שלהן?

התשובות מגיעות לרוב תוך כ-10 ימים. תוצאות בדיקת חלבון עוברי מציגות את רמת הסיכון/ההסתברות לתסמונת דאון. הגיל הינו אחד המדדים בחישוב הסיכון, ולכן התוצאה מוצגת ראשית כרמת הסיכון לפי הגיל. בשלב הבא, רמת הסיכון כוללת את הגיל בשילוב הבדיקה הביוכימית. היחס בין החלבונים השונים מאפשר לחשב את רמת הסיכון לתסמונת דאון, וכן לתסמונות גנטיות נוספות.

תוצאות חלבון עוברי – האותיות הקטנות

חשוב גם לדעת איך לקרוא תוצאות חלבון עוברי, כולל האותיות הקטנות והמספרים. להלן פענוח תוצאות חלבון עוברי:

  • רמה תקינה היא 0.2-2 MoM

  • רמה תקינה של HCG היא MoM 0.15-3

  • רמה תקינה של E3 היא יותר מ-0.15 MoM

  • מצב של חלבון עוברי נמוך, בא לידי ביטוי במספר הקטן מ 0.2 MoM . במקרה כזה קיים סיכון מוגבר לתסמונת דאון.

  • HCGנמוך, דהיינו פחות מ - 0.15 MoM , עלול להעיד על סיכון מוגבר לפגם הגנטי טריזומיה 18.

  • חלבון עוברי גבוה מעל פי 2.0 מהחציון עלול להעיד על כמה אפשרויות כדוגמת: סיכון למום מולד, עמוד שדרה מפוצל, ליקוי בראש העובר , סגירה חלקית של דופן הבטן, מומים בלב או בכליות ועוד.

  • גונדוטרופין שלייתי (HCG) גבוה, דהיינו מעל 3 MoM - עלול להעיד על הגדלת הסיכון להתפתחות של סיבוכי הריון כמו: עלייה ביתר לחץ דם, פיגור בגדילת העובר ( במיוחד במהלך השליש השלישי של ההיריון) ואף לידה מוקדמת 

דוגמא לתוצאות חלבון עוברי: הסיכון לתסמונת דאון על פי הגיל הינו 1:500, ואילו על פי הגיל והבדיקות 1:2500. כלומר, הבדיקות הפחיתו את הסיכון לתסמונת דאון פי 5. מנגד, ייתכן כי תתקבל תוצאה בה הסיכון על פי הגיל הינו 1:200 והסיכון על פי הגיל והבדיקה הינו 1:20. כלומר, הסיכון בעקבות הבדיקה עלה פי 10.

בפענוח הבדיקה, יש לזכור כי גם אם התוצאה 1:20, עדיין ב95% מהמקרים התוצאה תהיה תקינה.

מה עושים כאשר בדיקת חלבון עוברי אינה תקינה?

כאשר רמת הסיכון נמצאת גבוהה, מומלץ לבצע דיקור מי שפיר שהנה בדיקה אבחנתית לבעיה גנטית ולא בדיקה סטטיסטית. בדיקת מי שפיר מאפשרת לדעת בוודאות אם יש בעיה. ברוב המכריע של המקרים, דיקור מי השפיר יצא תקין לגמרי, ולכן מומלץ להימנע מלחץ מיותר, גם אם תוצאות החלבון העוברי אינן תקינות.

כאמור, חשוב לזכור כי חלבון עוברי לא תקין, מעיד רק על סיכוי למום או לבעיה, ולא על כך שאכן קיימת בעיה. גורמים נוספים שעלולים להשפיע על התוצאה הם: משקל האם בעת ביצוע הבדיקה והאם היא סובלת מסכרת טרום הריונית .

הריון מרובה עוברים

הבדיקה מיועדת להריון של עובר יחיד בלבד. כאשר מדובר בהריון תאומים  או שלישייה וכו', אין משמעות לתוצאות הבדיקה, ולא ניתן להסתמך עליה בכדי להחליט על ביצוע דיקור מי שפיר. מאחר ובתאומים יש שני הריונות שמפרישים חלבון, אין לדעת אם הממוצע מייצג שני עוברים תקינים או אחד שמפריש הרבה והשני מעט, ולכן אין לבדיקה זו משמעות.

תשובות לשאלות נפוצות בקצרה

שאלה: מהי בדיקת חלבון עוברי?

תשובה: זוהי בדיקה שבודקת את רמת החלבון העוברי ((alpha feto protein חלבון המופרש משלייה ומגיע לדם האימהי. מכיוון שנמצא קשר בין רמת חלבון זה לתסמונת דאון בעובר, הבדיקה עלולה להעיד על פגם גנטי.

שאלה: מה המשמעות של תוצאות חלבון עוברי?

תשובה: התוצאות מציגות את רמת ההסתברות לתסמונת דאון. היחס בין החלבונים השונים מאפשר לחשב את רמת הסיכון לתסמונת דאון וכן לתסמונות גנטיות נוספות.

שאלה: מהי בדיקת תבחין משולש?

תשובה: החלק השני של בדיקת החלבון העוברי נקרא גם בדיקת סקר ביוכימי ותבחין משולש, וזאת משום שהוא בודק גם את החלבון אסטריול E3.

גם אם האמור יכול מעט להלחיץ או לבלבל, חשוב לזכור כי מדובר בבדיקה סטטיסטית, שברוב המקרים אמורה להיות תקינה. חשוב להיות במעקב הריון וגם לערוך בהמלצת הרופא/ה, את כל בדיקות ההריון השגרתיות, כולל בדיקת חלבון עוברי. במידה ואינכם בטוחים מתי מועד הלידה הצפוי, והאם אכן ביצעתם את כל הבדיקות, אתם מוזמנים להיכנס למחשבון ההריון של פמפרס, שיכול לעזור לכם לחשב בקלות את תאריך הלידה המשוער. ומה עם שם לתינוק או לתינוקת? גם כאן נשמח לעזור. היכנסו למחולל השמות שלנו, והתחילו להשתעשע בבחירת שמות לבנים או לבנות!

הירשמו לאתר ותוכלו לקבל מדי שבוע מידע על התפתחות התינוק ברחם, טיפים מעולים וגם קופונים או מידע על מבצעים לפני כולם.

ד"ר ישראל הנדלר הוא סגן מנהל המערך המיילדותי שיבא, מומחה למיילדות הריון בסיכון ואולטראסאונד מיילדותי.

האמור לעיל אינו מחליף ייעוץ רפואי מרופא/ת הנשים או המשפחה שלכם. יש לבדוק ולוודא את מידת ההמלצות לעיל.