Top image

השותפות בין פמפרס ו-UNICEF

פמפרס תומכת ב-UNICEF מאז 2006, והגנה על מיליוני תינוקות מפני טטנוס של ילודים, כדי שהם יוכלו ליהנות מהחיוך הראשון שלהם.

גלו את המאמרים שלנו

hero banner