Top image

פגים

פגים ותינוקות שנולדו לפני הזמן זקוקים לטיפול מיוחד ולתשומת לב כדי לגדול ולהתחזק. זה מה שחשוב לדעת על תינוקות שנולדו לפני הזמן.