Top image

האכלה

האכלה היא חלק בלתי נפרד בהורות. כאן נמצא כל מה שצריך לדעת על הצרכים התזונתיים של הרך הנולד, בתוספת טיפים לגבי הנקה והאכלה מבקבוק.