A69

יתכן שילדך יצטרך לקבל כמה זריקות נוספות או זריקות דחף (בוסטר)  בעוד כמה שנים (בדרך כלל בין הגילאים ארבע ושש שנים ושוב בין הגילאים 11 ו16), אך את רוב החיסונים עליו לקבל עד גיל שנתיים. החיסונים הללו כוללים

  • פוליו

  • דיפתריה, טטנוס ופרטוסיס (שעלת)

  • חצבת, חזרת ורובלה (אדמת)

  • אבעבועות רוח

  • מחלה פנאומוקוקית (דלקת ריאות, דלקת קרום המוח) 

  • הפאטיטיס B

  • המופילוס אינפלואנזה זן B (חיידקי)

  • צהבת A 

  • נגיף רוטה

  • שפעת (נגיפית)

אם הילד שלך עדיין לא קיבל את כל החיסונים, חשוב לציין זאת בעת ביקור בטיפת חלב. השלמת לוח הזמנים הרגיל לחיסונים לפני גיל שנתיים מהווה מטרה לאומית וצריכה להיות בראש סדר העדיפויות.

לחצו כאן כדי לקרוא איך להתמודד עם כאבי חיסונים והליכים רפואיים?