Play Icon

בהתחלה הורים טריים לא תמיד בטוחים מתי צריך להחליף חיתול לרך היילוד, אך עד מהרה אפשר להפוך למקצוענים אם רק זוכים כמה כללים מועילים על זמנים ומה לחפש בחיתול איכותי.