נכון לעכשיו, יכול להיות שהנטייה של הפעוט שלכם להגיד “לא” על כל דבר מתחילה להשתנות קצת. ככל שהוא ירכוש יותר הבנה שפתית ואוצר מילים, ילדכם יהיה מסוגל לעשות את הדברים הבאים:

  • לנהל קצת משא ומתן

  • להבין את הרעיון של בחירה בין שני פריטים (אבל לא יותר משניים)

  • להבין משפט קצר ("נוכל לעשות את זה לאחר האמבטיה")

שלא יטעו אתכם

הוא עדיין מנסה להשיג את שלו, להפגין את עצמאותו ולבדוק את הגבולות. הסבירו את הציפיות שלכם ממנו בצורה ברורה. ילד קטן לא ממש מבין משהו כמו "תתנהג יפה", אז בחרו בהוראה מדויקת כגון "בלי להרביץ". נסו לא לדבר יותר מדי כשאתם קובעים את הגבולות, – יותר מדי מילים עלולות להיות יותר מדי בשביל הפעוט שלכם, להכעיס ולבלבל אותו. תפשטו את העניין.