פעוטות מרותקים על ידי ילדים אחרים. הילד שלכם עשוי אף להתעלם מכם אם יש ילד אחר בסביבה. למעשה, מחקרים מראים כי אם שמים ילד בן 12 חודשים וילד בין 24 חודשים באותו מקום, הם ייפגשו באמצע. סביר להניח שהילד הגדול יראה נסיגה במשחק עד לגיל 15 חודשים, בזמן שהיכולת של בן 12 החודשים תקפוץ קדימה לגיל 15 חודשים. בדרך זו הם יכולים לשחק זה לצד זה בקלות.

לשחק וללמוד

היקסמות זו מילדים אחרים מובנת, בהתחשב במידת החשיבות של בני הקבוצה בגיל זה. אף על פי שבני 22 חודשים עדיין נוטים לשחק במקביל לילדים אחרים במקום לנהל אינטראקציה ישירה עמם, ילדכם ילמד רבות על ידי חיקוי, צפייה ואפילו ריבים עם ילדים אחרים. ארגנו קבוצת משחק או הצטרפו לכזו כדי לעזור לילד שלכם לקבל את האינטראקציה לה הוא זקוק. בגיל זה, זמן משחק של שעתיים (כולל הפסקת חטיף) הוא המקסימלי למטרות למידה.