A164

אמנם תינוקות רכים מבלים את מרבית זמנם בשינה, ואולם בכל זאת, אתם עלולים להיתקל בקושי להרגיל אותם לדפוס שינה סדיר.

שמרו על שגרה קבועה

שעת שינה קבועה ורצף קבוע של פעילויות לפני השינה הם מפתח להקניית שגרת שינה מסודרת. אם שעת השינה, או מקום השינה או השגרה משתנים כל הזמן, התינוק עלול להיות חרד ומבולבל. למרות שלתינוקות מסוימים השגרה המסודרת חשובה יותר מלאחרים, כל התינוקות מפיקים תועלת משגרת שינה מסודרת.

איך להרדים את התינוק

שגרת הרדמה טובה יכולה לכלול אמבטיה, זמן התכרבלות, סיפור או שיר לפני השינה, ולבסוף, להשכיב את התינוק לישון בעדינות על גבו. שגרת הרדמה קבועה לתינוק הרך תניח את היסודות לגישה בריאה לשינה כשיגדל.

קשיי פרידה

השכבת התינוק לישון משמעה פרידה מתינוקכם, בעיקר אם ביליתם אתו את כל היום. אנו, כהורים, חייבים להכיר בקשיי הפרידה שלנו ולהתמודד אתם, לפני שנוכל לטפל בבעיות אלה אצל ילדינו.