A290_2

התקפי זעם: התמודדות עם התקפי זעם אצל תינוקות

סביר להניח שההתנגדות של הפעוט שלכם, – אמירת "לא" כל הזמן, בריחה מכם וזריקת חפצים – עלתה בזמן האחרון. הוא בוחן את הגבולות באופן פעיל ומשתמש בניידותו החדשה וביכולתו החדשה לשלוט בסביבה.

קבעו את הגבולות

תפקידכם הוא ליצור את הגבולות ולאכוף אותם. ההתנגדות של הפעוט שלכם תשפיע על ההאכלה, השינה, המשחק, – בעיקרון, כל תחום של אינטראקציה משמעותית ביניכם.

צפו להתפרצויות זעם

התפרצויות זעם נפוצות בקרב פעוטות, יחד עם סוגים אחרים של התנהגות שלילית ומתריסה. יש לזכור - זהו חלק נורמאלי מהעצמאות הגדלה שלו ולא מזימה לשגע אתכם!

בנוסף אולי תאהבו את: