songs 650X240

שירי ילדים לחנוכה: נס גדול היה פה

 שירי חנוכה הם דרך מקסימה ומהנה לחבר את ילדיך למשפחתיות ולפעילויות בגן, אבל הם גם דרך מופלאה לתמוך בהתפתחות שלו כרגע (מילות 3 שירי חנוכה קליטים וכיפים במיוחד בהמשך הכתבה). איך?

  איך מתחילים?

  .לפני המפגשים בגן, נסו לשיר ולרקוד את שירי החג האלה עם ילדיכם וכך להכין אותם לחוויה בקבוצה

   

  חנוכה חנוכה

  חנוכה, חנוכה,
  חג יפה כל כך 
  אור חביב מסביב,
  גיל לילד רך.
  חנוכה, חנוכה,
  סביבון סוב סוב 
  סוב נא סוב, סוב נא סוב 
  מה נעים מה טוב.

   

  כד קטן

  ,כד קטן, כד קטן
  שמונה ימים שמנו נתן
  :כל העם התפלא
  !מאליו הוא מתמלא

  כל העם אז התכנס 
  !והכריז: אך זהו נס 
  אילולא כד זה נשאר 
  .מקדשנו לא הואר 

  ...כד קטן, כד קטן

  גם כל ילד, ילד קט 
  יעמוד כזה הקט 
  ומלב תמים, טהור 
  לעולם ישפיע אור

   

  סביבון סוב סוב

  ,סביבון - סוב סוב סוב
  .חנוכה הוא חג טוב
  ,חנוכה הוא חג טוב
  .סביבון - סוב סוב סוב

  ,סוב נא סוב כה וכה
  .נס גדול היה פה
  נס גדול היה פה
  סוב נא סוב כה וכה.

  בנוסף אולי תאהבו את: