LD-Baby-Dry-IS

חיתולים פמפרס בייבי דריי החדש

החיתול מס' 1 בעולם סוף סוף בישראל

מעבדה חיצונית ידועה בעולם, בדקה ואישרה כי:

פי 2 יותר יבש

עד פי 2 יותר יבש

פמפרס בייבי דריי החדש נבדק ונמצא עד פי 2 יותר יבש מול החיתול המתחרה המוביל

B20_Absorbent_Micro_Pearls

סופג עד פי 2 יותר מהר

פמפרס בייבי דריי החדש נבדק ונמצא סופג עד פי 2 יותר מהר מול החיתול המתחרה המוביל

B22_Fast_Dry-Layers

עד 0% דליפות מהצד

פמפרס בייבי דריי החדש מבטיח עד 0% דליפות מהצד

100% שקט
הגנה מנצחת מפני דליפות

B23_Flexible Sides

מגני צד פי 2 יותר חזקים

החיתול היחיד בישראל בעל מגני צד כפולים למניעת דליפות מהצד

B25_Breathability

ליבת חיתול משודרגת

ליבת חיתול משודרגת אשר סופגת כמות גדולה יותר של נוזלים מהר יותר

פמפרס אקטיב בייבי
חוות דעת

Testimonial_1920x400-BabyDry-SAAR

חיתולי פמפרס הטובים ביותר

"לאחר התנסות בכמה חברות של חיתולים, חיתולי פמפרס הם הנוחים ביותר לשימוש, ספיגה יעילה למשך שעות רבות וסגירה טובה מכל הכיוונים כך שאין בריחה"

מעיןבןסימוןדצמבר 27,2016