זכויות נשים בהריון – מה מגיע לך על פי חוק?

זכויות נשים בהריון – מה מגיע לך על פי חוק?

כבר סיפרת לכולם שאת בהריון... עכשיו הגיע הזמן לספר למעסיק. גם אם אתם לא כאלה חברים טובים, החוק מחייב אותך להודיע למעסיקך שאת בהריון... וגם דואג שזה ישתלם לך.

זכויות נשים בהריון – כל מה שמגיע לך על פי חוק
הודעה למעסיק
כאישה הרה, את מחויבת להודיע למעסיק על הריונך עד החודש החמישי. מהרגע בו הודעת על הריונך, והצגת אישור מרופא, אסור למעסיקך להעסיק אותך בשעות נוספות, בשבתות ובלילות, אלא אם הסכמת לכך בכתב, וסיפקת אישור מגינקולוג שאין לכך מניעה רפואית.

אסור לפטר אותך בזמן ההריון
אם צברת ותק של חצי שנה ומעלה במקום העבודה, יהיה אסור למעסיקך לפטר אותך במהלך ההריון, אלא אם קיבל היתר מיוחד מטעם משרד העבודה והרווחה, לאחר שהוכיח שהפיטורין אינם קשורים להיותך בהריון. חוק זה יגן עליך גם אם את עובדת זמנית או חתומה על חוזה עבודה לתקופה קצובה. אם עבדת פחות מחצי שנה, ייתכן ותהיי מוגנת בחוק שונה - חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שאוסר גם הוא פיטורין בגין הריון, אבל חל רק על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה. בנוסף לאיסור הפיטורין, תחול על מעסיקך חובת חידוש חוזה העבודה, אם זה הסתיים בזמן ההריון.

לקריאה על חובת ההודעה לנשים העובדות בסביבה עם חומרים מסוכנים (המפורטים בתקנות) או לנשים המבקשות פטור משירות ביטחון עקב הריון גלשי לאתר ויצ"ו או התקשרי לקו החם של ויצ"ו: 03-6923825

זכאות להיעדרות מהעבודה: בדיקות וטיפולים רפואיים במסגרת זכויות נשים בהריון, את זכאית גם להיעדרות מהעבודה. כעובדת במשרה מלאה, את זכאית לעד 40 שעות היעדרות מהעבודה במשך כל תקופת ההריון, לצורך ביקורים אצל הרופא ופיקוח שגרתי בתחנה לבריאות האם והילד. ימי היעדרות אלו לא יקוזזו משכרך ולא יפגעו בימי המחלה המגיעים לך על פי חוק.
מקרים מיוחדים: אם את עובדת בחצי משרה (פחות מארבע שעות ביום), את זכאית לעד 20 שעות היעדרות בתנאים אלו במשך כל תקופת ההריון. במידה ועברת הפלה, תהיי זכאית להיעדר מן העבודה למשך שבוע עד שישה שבועות לאחר ההפלה, לפי אישור רופא ולפי מצבך הרפואי.

גמלת הריון
במידה ובזמן הריונך תאלצי להיעדר מהעבודה עקב שמירת הריון, הנובעת מסיכון רפואי לך או לעובר, מובטחת לך גמלת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, שתפצה אותך על אובדן שכר בזמן שמירת ההריון. גובה הגמלה הינו משכורת מלאה שלא תעלה על השכר הממוצע במשק. במקרה ששכרך נמוך מהשכר הממוצע, תקבלי גמלה בגובה שכרך.

מי זכאית לגמלת הריון?
גמלת הריון מוענקת לכל תושבת ישראל, העובדת כשכירה או כעצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים לפחות, מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה עקב שמירת הריון. כדי לקבל את גמלת ההריון, עליך להצהיר שאינך מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר ולספק אישור מרופא מומחה למחלות נשים וללידה (בטופס מיוחד של המוסד לביטוח לאומי) על היותך בשמירת הריון למשך 30 ימים רצופים לפחות. אם נסתיימה שמירת הריון שאושרה ל-30 ימים, ואת זקוקה לשמירת הריון נוספת – החוק מאפשר לך להגיש בקשה לגמלת הריון בעד תקופה נוספת כבר לאחר 14 ימים רצופים של שמירת הריון. 

את הבקשה לגמלת הריון ניתן להגיש עד חלוף שנה מתום תקופת שמירת ההריון, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתך. התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק שציינת בבקשתך.

יש לו גם אבא...

החוק מעודד מעורבות בני זוג בתהליך ההריון והלידה ומעניק לכם זכויות כדי לאפשר זאת:
בתקופת הריונך ועד לרגע הלידה, יהיה בן זוגך זכאי לשבעה ימים של היעדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו, כדי ללוות אותך בטיפולים, בבדיקות ובלידה עצמה. על מנת לממש ימים אלו, יודיע בן זוגך למעסיקו בהצהרה חתומה בידו ובצירוף אישור רפואי בדבר הטיפולים.
את ימי ההיעדרות לא ניתן לנצל מעבר ל- 24 שעות מתום הלידה.

במקרים הבאים תחשב היעדרותו של בן זוגך כהיעדרות מזכה:

  • ליווי לטיפולים הקשורים להריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר ובמקרה של הפלה, במשך לא יותר מ- 24 שעות מתום ביצועה.
  • ליווי לטיפולים שלצורך ביצועם תהיי תלויה בעזרת הזולת.
  • נוכחות בלידה, כאשר זמן הלידה מוגדר מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

זכויות נשים בהריון - איתך עד בית החולים
בהגיעך ליום הלידה, ישתתף המוסד לביטוח לאומי בהוצאות הסעתך אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס לביתך ומשם אל בית החולים עולה על 40 ק"מ. את כיולדת, תישאי בהוצאות ההסעה למרחק 20 הק"מ הראשונים, ואת היתרה ישלם המוסד לביטוח לאומי למגן דוד אדום. במידה ותזדקקי לאמבולנס כדי לחזור הביתה (לפי הוראת רופא), ישתתף המוסד לביטוח לאומי גם בהוצאות אלו.

אנו מקווים שהמידע על זכויותיך בזמן ההריון יהיה שימושי בעבורך ומאחלים לך לידה קלה וחוויתית.

בנוסף אולי תאהבו את: